BMHsupport B.V.

Een naam met meer dan 30 jaar kennis en ervaring in de handel in en verwerking van bouwmaterialen.
BMHsupport BV is gestart in januari 2011 en biedt (tijdelijke) support op het gebied van:

Consultancy:

Als ondersteuning voor directie en management bij het vaststellen en uitvoeren van het strategisch plan (1-5 jaar). Hoe te reageren op de sterk gewijzigde markt en hoe voor te bereiden op de omstandigheden in de toekomst. Dit zowel in de adviserende rol als mede in de concrete uitvoering.
De start kan een dagdeel “klankborden” zijn, met als resultaat een eerste blauwdruk voor succes!

Duidelijk richting kiezen voor betere resultaten

Strategisch inkopen:

Blijft de groothandel het doorgeefluik van de industrie en wordt alles wat de klant vraagt uit voorraad geleverd? Of maken we duidelijke keuzes voor marktpartijen die toegevoegde waarde kunnen leveren aan zowel de eigen organisatie, op gebied van marge, voorraad en ondersteuning, als aan de klant. Hoe wordt optimaal gebruik gemaakt van de belangrijke functie als voorraadhoudende partij.

Een afgebakend assortiment zorgt direct voor winstvergroting.

Interim management:

Tijdelijk management op directieniveau. Meestal uit nood geboren vanwege plotseling wegvallen of disfunctioneren van het zittend management waardoor ingrijpen op korte termijn nodig is.
Maar ook voor situaties waarbij de bakens moeten worden verzet, zoals een grote reorganisatie waarbij gedurende een periode extra ondersteunende expertise gewenst is.

Op korte termijn de oplossing voor continuïteit.

Project management:

Voor alle grootschalige projecten op het gebied van Organisatie, Sales, Logistiek, IT en Cash kan ondersteuning geleverd worden in de vorm van projectmanagement en control.

Van ontwikkeling tot uitrol controle over uw verbetertrajecten.

Specifiek gericht op organisaties actief in de bouw, dit zowel in de uitvoering als in de toeleverantie. Voor al die situaties waar de eigen organisatie niet de capaciteit heeft om noodzakelijke veranderingen te kunnen door voeren. Neem contact met ons op en maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Gezien de sterk veranderende marktomstandigheden een must voor bedrijven die ook in de komende jaren renderend willen opereren.